Aaristos

Disclaimer

Aaristos Energieadvies en Installaties (hierna Aaristos), verleent u toegang tot Aaristos.nl en publiceert hier ter informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Aaristos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf mededelingen te hoeven doen.

De informatie op Aaristos.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Aaristos.

Beperkte aansprakelijkheid
Aaristos spant zich in om de inhoud van Aaristos.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Aaristos.nl aangeboden inhoud worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Indien prijzen worden vermeld zijn alle prijzen op Aaristos.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Aaristos.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aaristos nimmer aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor de inhoud van die links.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van Aaristos.nl liggen bij Aaristos en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aaristos, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.