20/20/20; Duurzame energie vermindert CO2 uitstoot

De Europese Unie heeft zichzelf tot en met 2050 verschillende doelen gesteld met betrekking tot klimaatverandering. De CO2 uitstoot zal geleidelijk aan moeten verminderen tot 80-95 procent ten opzichte van die in 1990.

Doordat CO2 vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas, kolen en olie draagt deze uitstoot in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. Andere bronnen van energie zoals zonne- en windenergie en waterstof worden daarom gezien als belangrijke alternatieven de uitstoot van CO2 terug te dringen.

20/20/20
EU-Lidstaten hebben op weg naar 2050 de 20-20-20 doelstellingen geformuleerd die in 2020 al behaald moeten zijn:
– 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990
– 20 procent minder energieverbruik
– 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie
Milieuorganisatie Greenpeace is in zijn rapport Energy Revolution 2015 zelfs positiever en stelt dat elk huishouden tegen 2050 volledig is overgestapt op duurzame energie. Alle energie zal dan worden opgewekt uit zonne-energie en windenergie.

aaristos3

Installatiebranche
In verschillende branches zijn de eerste maatregelen al opgelegd. Bekendste is waarschijnlijk de autobranche. Personenauto’s mogen vanaf 2021 nog maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Ook de installatiebranche is volop in beweging. Ontwikkelingen voor de toepassing van duurzame verwarmingstoestellen zoals warmtepompen volgen elkaar snel op. Ook gasverbrandingstoestellen als een CV ketel moeten vanaf september voorzien zijn van een energiezuinige pomp en krijgen verplicht een energielabel. Ketels zonder energielabel mogen vanaf die tijd niet meer geïnstalleerd worden.