Hoe groen is groene energie?

Het afgelopen jaar heeft Nederland een record hoeveelheid groene stroom geconsumeerd. Daarbij willen consumenten weten waar hun energie vandaan komt. Aan de andere kant hebben energiebedrijven in 2015 meer kolenstroom geproduceerd dan in 2014. Hoe kan dit? Is groene energie echt groen?

De elektriciteit die uit het stopcontact komt is overal hetzelfde en heeft geen grijze noch groene kleur. Je kunt er ook geen sticker met een kleur  opplakken. Dus aan de stroom die je huis binnenkomt kun je niet zien of het groen is of niet.

Garanties van Oorsprong

Daarom is er een systeem in het leven geroepen van Garanties van Oorsprong (GVO’s), dat een garantie geeft dat energie daadwerkelijk groen is opgewekt. Voor elk megawattuur dat een energiebedrijf opwekt moet een GVO worden afgeboekt. In Nederland zijn GVO’s bij het leveren van groene energie wettelijk verplicht en worden uitgegeven door de verantwoordelijke instantie CertiQ. Deze verplichting geldt niet voor alle Europese landen. In Noorwegen bijvoorbeeld wordt bijna alle energie opgewekt door middel van waterkracht. Vanwege het ontbreken van de verplichting GVO’s af te boeken heeft Noorwegen GVO’s “over”. Dit stelt ze in staat de garanties te verkopen aan onder andere Nederland. Gevolg is dat een Nederlands energiebedrijf grijze energie kan leveren met een gekocht groencertificaat.

Groene energie

Afgelopen jaar heeft de Nederlandse consument een record hoeveelheid duurzame energie verbruikt. In 2015 is 14% meer Nederlandse groene stroom geproduceerd ten opzichte van het jaar ervoor. Met name windenergie groeide spectaculair met 31%. Uit het jaarverslag 2015 van CertiQ blijkt dat de productie van Nederlandse windenergie inmiddels groter is dan de productie van elektriciteit uit biomassa. Zonnestroom groeide ook, met maar liefst 56%, maar levert nog altijd minder dan 1% van alle groene stroom. Omdat GVO’s in Nederland wettelijk verplicht zijn, is deze energie écht duurzaam en niet groen gemaakt met behulp van een gekocht certificaat.

Ranglijst van leveranciers

Het maakt dus wel degelijk uit bij welke leverancier je je energie koopt. De ene leverancier produceert de energie groener dan de andere of investeert meer in de productie van duurzame energie. Uit een in oktober 2015 gepubliceerde stroomranglijst van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE blijkt dat energiebedrijven meer kolenstroom geproduceerd hebben dan in 2014.

De ranglijst ziet er als volgt uit:

grafiek-ranking-energieleveranciers-2015

Het onderzoek richtte zich op 37 leveranciers en beoordeelt de duurzaamheid op vier fundamentele onderdelen: investeringen, productie, inkoop en levering. Samen leveren deze een eindcijfer waarmee kan worden beoordeeld welke stroomleveranciers Voorlopers zijn op het gebied van groene energie en welke bedrijven achterblijven.

Voorlopers dragen actief bij aan de overgang naar algeheel duurzame energie. De meest duurzame energieleveranciers van 2015 zijn Duurzame Energie Unie, Qurrent, Pure Energie en Vandebron. Zij haalden eindcijfer negen of hoger. HVC Energie, Greenchoice, KAS Energie en Eneco horen ook bij de Voorlopers, maar scoren een lager cijfer.

Vervuilers, aan de andere kant, werken de overgang naar groene energie tegen. De minst duurzame stroomleveranciers van 2015 zijn Vattenfall/Nuon, De Groene Belangenbehartiger (DGB), Atoomstroom en RWE/Essent.

Over het geheel genomen worden alle energiebedrijven minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Oorzaak hiervan is dat de stroomproducenten meer stroom uit kolen

produceerden. Een groot aantal neemt grijze stroom af om ze vervolgens met een Garanties van Oorsprong als groene stroom aan huishoudens te leveren. Groene energie is dus niet altijd even groen als leveranciers willen doen geloven. Consumenten die met hun energie willen bijdragen aan duurzaamheid worden geadviseerd over te stappen naar één van de Voorlopers.
Bron: Onderzoek Consumentenbond, Natuur & Milieu en anderen / CertiQ